Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-N.Javoreková

25.1.2023

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.01.2023

Javoreková Nina, nar. 24.09.2005

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  25.01.2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-J.Trančová

25.1.2023

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.01.2023

Trančová Jana, nar. 04.06.1980

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  25.01.2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ing. Tokárik M.

4.1.2023

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

03.01.2023

Ing. Tokárik Martin, nar. 26.08.1972

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  03.01.2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bartošová N.

21.12.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

21.12.2022

Bartošová Nora, narodená 29.09.1965

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  21.12.2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-M.Lacko

18.11.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

18.11.2022

Lacko Miroslav, narodený 13.12.1977

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  18.11.2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-L.Skočík

10.10.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

10.10.2022

Skočík Lukáš, narodený 12.07.2001

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  10.10.2022

Oznámenie o zrušení TP-Ľ.Vojtko

31.8.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

31.08.2022

Vojtko Ľubomír, narodený 29.03.1991

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  31.08.2022

Oznámenie o zrušení TP-M.Hegyi

25.5.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.05.2022

Hegyi Marián, nar.: 09.09.1948

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  25.05.2022

Oznámenie o zrušení TP-K. Kurišová

11.5.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

11.05.2022

Kurišová Katarína, nar. 03.05.1989

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  11.05.2022

Oznámenie o zrušení TP-J.Štítik

11.4.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

11.04.2022

Štítik Ján, nar.: 20.02.1972

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné 11.04.2022

Oznámenie o zrušení TP-J. Skočíková

15.3.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

15.03.2022

Skočíková Jana, narodená 11.10.1965

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  15.03.2022

Oznámenie o zrušení TP – Ing. Pažítka Štefan

8.12.2021

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 08.12.2021 občanovi:

Ing. Pažítka Štefan, narodený 26.08.1967

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné 08.12.2021