Preskočiť na obsah

Historické budovy

Csillághyovský kaštieľ

Bývalý podnik KOVOHUTY

Prvá oravská parotehelňa

Bývalá cirkevná škola

Drevený artikulárny kostol

Areál bývalého stredného odborného učilišťa

Hrádok

Nákres hradiska

Pivnica pred dreveným artikulárnym kostolom