Historické budovy

Csillághyovský kaštieľ

Bývalý podnik KOVOHUTY

Prvá oravská parotehelňa

Bývalá cirkevná škola

Drevený artikulárny kostol

Areál bývalého stredného odborného učilišťa

Hrádok

Nákres hradiska

Pivnica pred dreveným artikulárnym kostolom