Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 23.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ HOVAL, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné

Dodávateľ - IČO 36416215

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.9.2023

Koniec účinnosti 21.9.2033

Dátum podpísania 22.9.2023

Suma s DPH 3,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Košarišťan Ján, Istebné 155, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2023

Suma s DPH 1 747,36 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Spišská katolícka charita

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 35514221

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

Začiatok účinnosti 21.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2023

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Dodávateľ - Sídlo Na družstvo , Brunovce

Dodávateľ - IČO 52839052

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.8.2023

Koniec účinnosti 15.8.2033

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 3,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Andelová Daniela, Istebné 162, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.8.2023

Koniec účinnosti 16.4.2033

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Žúborová Milada, Istebné 200, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.8.2023

Koniec účinnosti 17.9.2032

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Bystrická Marta, Rúbanisko 2901/21/61, Lučenec

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.8.2023

Koniec účinnosti 6.5.2033

Dátum podpísania 16.8.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Kurhajec Ján, Istebné 211, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.8.2023

Suma s DPH 644,10 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Ing. Janka Hrčková, Ružová 3700/3, 974 11 Banská Bystrica-Rudlová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2023

Suma s DPH 1 080,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ a Audit s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 29 Augusta 2B, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 44828331

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 9.8.2023

Koniec účinnosti 20.1.2033

Dátum podpísania 8.8.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Salcerová Marta, Istebné 149, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ PEDAG s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín

Objednávateľ - IČO 46309021

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy