Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 5-K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-KŽP-PO4-SC431-2017-19/K365

ID: 72023 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Dodatok č. 4-K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 62023 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

30.1.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Zmluva č. 2/2023 o prevádzkovaní a nájme stavby Istebné-Rodinný dom. Inžinierske siete

ID: 52023 – Obec Istebné

1,00 €

16.1.2023

Začiatok účinnosti 17.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Objednávateľ - IČO 36672254

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

ID: 42023 – Stredoslovenská energetika - Distribúcia

13.1.2023

Začiatok účinnosti 14.1.2023

Koniec účinnosti 13.1.2026

Dátum podpísania 11.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta ZML-202301003

ID: 32023 – Obec Istebné

5,00 €

2.1.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 1.1.2033

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lacková Mária, Istebné 108, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta ZML-202301002

ID: 22023 – Obec Istebné

5,00 €

2.1.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 2.1.2033

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lacková Mária, Istebné 108, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta ZML-202301001

ID: 12023 – Obec Istebné

5,00 €

2.1.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 2.1.2032

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Belica Bohuslav, Istebné 4, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

Prílohy

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo – opravený

ID: 872022 – Technické služby

28.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Technické služby, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín

Dodávateľ - IČO 31609911

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

ID: 862022 – Spišská katolícka charita

2 621,04 €

20.12.2022

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH 2 621,04 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Spišská katolícka charita

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 35514221

Prílohy

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo

ID: 852022 – Technické služby

12.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Technické služby, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín

Dodávateľ - IČO 31609911

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo - opravený

Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej a informačnej bezpečenosti

ID: 842022 – LS-OP s. r. o.

200,00 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ LS-OP s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 88, 029 01 Vavrečka

Dodávateľ - IČO 53645146

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta ZML-202201162

ID: 832022 – Obec Istebné

5,00 €

28.11.2022

Začiatok účinnosti 28.11.2022

Koniec účinnosti 27.11.2032

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šaligová Viera, Veličná 302, 027 54

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

Prílohy