Domov / Dokumenty / Obecné zastupiteľstvo / VZN

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Predmet
Zverejnené
Prílohy
Návrh VZN č. 1-2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 31-01-2020
31-01-2020
Schválené VZN č. 2 2019 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné 28-02-2019
28-02-2019
VZN PARKOVANIE V OBCI 31-01-2019
31-01-2019
VZN 2 2018 28-02-2018
28-02-2018
Dodatok č. 1 k VZN 1 2016 o nakladaní s KO 31-01-2018
31-01-2018
VZN 1 2018 31-01-2018
31-01-2018
Dodatok č. 2 k VZN 2 2016 o poplatku za KO 31-12-2017
31-12-2017
VZN 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 28-02-2017
28-02-2017
VZN č. 1 2017, ktorým sa prijíma Dodatok č 3 k VZN č. 5 2013 31-01-2017
31-01-2017
VZN č. 5-2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 31-05-2016
31-05-2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska – Istebné 30-04-2016
30-04-2016
VZN č 4 2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 30-04-2016
30-04-2016

Filter dokumentov