Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

ID: VZN 2/2018

28.2.2018