Obecný úrad

Adresa: Obec Istebné Obecný úrad č. 142, 027 53  Istebné

Tel: 043/5891235

E-mail: info@istebne.sk

Starosta obce: Martin Kováčik

Mobil: 0905 298 308

E-mail: starosta@istebne.sk

Zástupca starostu:

Vnútorná správa, sociálny a organizačný odbor: Nogová Miroslava

Tel: 043/5891235

Ekonomický odbor: Ing. Jana Maťugová 

Tel: 043/5891235

E-mail: ekonom@istebne.sk

Hospodár OcÚ:

Tel:

E-mail: hospodar@istebne.sk

Prevádzka ČOV:

Miroslav Počala

Tel: 0907809814

Odpadové hospodárstvo: Miroslav Počala

Tel: 0907809814

Hlavný kontrolór: Ing. Martin Kahan

Tel: 0902977863

E-mail: martin.kahan@centrum.sk

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 13:00
obedňajšia prestávka 11:00 – 11:30