Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-N.Javoreková

Zverejnené
25. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2023 − 9. februára 2023
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.01.2023

Javoreková Nina, nar. 24.09.2005

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  25.01.2023

Prílohy