Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-R.Greguška

Zverejnené
15. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

15.03.2023

Greguška Roman, nar.: 02.12.1977

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  15.03.2023

Prílohy