Kontakt

Obecný úrad
Istebné č. 142
027 53  Istebné

Tel: 043/5891235

E-mail: info@istebne.sk

IČO: 00314528

DIČ: 2020561664

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0000 2172 8332

Starosta obce: Kováčik Martin

Mobil: 0905 298 308

E-mail: starosta@istebne.sk

Zástupca starostu: Bc. Renáta Pazúriková

Tel: 0915 931 497

E-mail: pazurikova.renata@gmail.com

Vnútorná správa, Sociálny a organizačný odbor: Miroslava Nogová

Tel: 043/5891235

e- mail: info@istebne.sk,

Ekonomický odbor: Ing. Jana Maťugová 

Tel: 043/5891235

e-mail: ekonom@istebne.sk

Prevádzka ČOV: Počala Miroslav

Tel: 0907 809 814

Hlavný kontrolór: Ing. Martin Kahan

Tel: 0902 977 863

E-mail: martin.kahan@centrum.sk

Obecný úrad – úradné hodiny:
pondelok: 7:00-11:00 – 11:30-15:00
utorok: 7:00-11:00 – 11:30-15:00
streda: 7:00-11:00 – 11:30-17:00
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7:00-11:00 – 11:30-13:00