Preskočiť na obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda:   Bc. Renáta Pazúriková

Členovia:    

 • Elena Prachárová
 • Martin Zaťko

Komisia finančno – sociálna

Predseda: Ing. Tibor Belica

Členovia:

 • Marián Madera
 • Jozef Žúbor

Komisia stavebná:

Predseda:     Jaroslav Labda

Členovia:

 • Rastislav Behro
 • Martin Zaťko

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda:     Elena Prachárová

Členovia:

 • Juraj Bednár
 • Bc. Renáta Pazúriková
 • Ing. Tibor Belica 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme:

Predseda:     Marián Madera

Členovia:

 • Jozef Žúbor
 • Rastislav Behro
Meno a priezvisko Obvod – súpisné čislo
Jozef Žúbor 1, 5, 7, 9, 11, 223, 230
Juraj Bednár 3, 4, 6, 8, 10
Rastislav Behro 146, 147, 148, 149, 150, 151
Elena Prachárová 153, 155, 156, 157, 158
Ing. Tibor Belica 145, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 – 187, 235, 243
Marián Madera 13 – 44, 46 – 59, 255, 283, 284, 285, 265, 288, 292
Jaroslav Labda 60 – 77, 110, 111, 117-140
Bc. Renáta Pazúriková 78 – 109, 253, 256, 278, 282, 286, 290, 295
Martin Zaťko 189 – 222, 236 – 240, 254, 266, 270, 274, 275, 281, 289, 294