Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda:   Bc. Renáta Pazúriková

Členovia:    

 • Marián Madera
 • Bc. Lenka Katreniaková

Komisia finančno – sociálna

Predseda:Ing. Jozef Labuda

Členovia:

 • Ing. Erika Kunová
 • Ing. Tibor Belica

Komisia stavebná:

Predseda:     Jaroslav Labda

Členovia:

 • Martin Kováčik
 • Štefan Magdalík

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda:     Bc. Lenka Katreniaková

Členovia:

 • Ing. Erika Kunová
 • Bc. Renáta Pazúriková
 • Ing. Tibor Belica 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vo verejnom záujme:

Predseda:     Marián Madera

Členovia:

 • Martin Kováčik
 • Štefan Magdalík
Meno a priezvisko Obvod – súpisné čislo
Ing. Jozef Labuda 1, 5, 7, 9, 11, 223, 230
Štefan Magdalík 3, 4, 6, 8, 10
Ing. Erika Kunová 146, 147, 148, 149, 150, 151
Bc. Lenka Katreniaková 153, 155, 156, 157, 158
Ing. Tibor Belica 145, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 – 187, 235, 243
Marián Madera 13 – 44, 46 – 59, 255, 283, 284, 285
Jaroslav Labda 60 – 77, 110, 111, 117-140
Bc. Renáta Pazúriková 78 – 109, 253, 256, 278, 282, 286
Martin Kováčik 189 – 222, 236 – 240, 254, 266, 270, 274, 275, 281

Zverejnené 30. novembra 2019.
Upravené 14. decembra 2020.