Preskočiť na obsah

Pamiatky v obci

Drevený artikulárny kostol

Najvýznamnejšou pamiatkou je drevený artikulárny kostol. Presný dátum jeho výstavby nie je známy, no z dostupných dokumentov sa predpokladá, že bol stavaný v roku 1689 a možno sa domnievať, že sa dobudovával až do roku 1730. Kostol tvorí zrubová konštrukcia ošalovaná doskami. Strecha je valbová. Oltár pochádza z roku 1698 a znázorňuje sv. Trojicu, kazateľnica je z roku 1686, je na nej erb rodiny Bajcsi, ktorá ju kostolu darovala. Organ pochádza z roku 1768. Na stenách a strope kostola bola ornamentálna maľba.

Zvonica

V roku 1731 bola postavená zvonica. Spodná časť je z kameňa, v hornej časti má drevenú konštrukciu. Starší zvon pochádza z roku 1692, novší bol z roku 1763. Za prvej svetovej vojny bol odvezený a nahradili ho dva novšie.

Kaštiele

Ďalšími významnými pamiatkami sú kaštiele. Prvý z nich bol postavený v 18. storočí. Rozmermi aj uplatnením znakov baroka táto stavba prekonala všetky dovtedajšie šľachtické sídla v župe. Je dvojpodlažná, dvojtraktová s päťdielnym pôdorysom. Stavbu musel projektovať školený staviteľ. V kaštieli sa do konca roku 2013 nachádzal  Detský domov.

Začiatkom 19. storočia bol postavený ďalší kaštieľ, ktorému hovorili Csillaghyovský. Trojdielny kaštieľ mal klasicistický portikus, nesený na štyroch dórskych stĺpoch. Jeho pôvodná architektúra sa zmenila prestavbou, neskôr slúžil ako obecné kino a sídlila v ňom aj obecná knižnica.