Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

     Obec Istebné na základe čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

e-mailovú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky  konaných dňa 23.marca 2024

e-mail:        info@istebne.sk

V Istebnom dňa 19.01.2024

Prílohy

Popis

Na základe čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce rozhodnutím zo dňa 09.01.2024

určil pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

konaných dňa 23. marca 2024

pre volebný obvod č.1 obce Istebné tento volebný okrsok a zároveň určil volebnú miestnosť

Číslo okrskuVolebná miestnosť
1.Kultúrny dom Istebné 142, 027 53

V Istebnom dňa 19.01.2024

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 08.01.2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 23. marca 2024

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov učil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na

sobotu 6. apríla 2024

Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.