Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V zmysle § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, po dohode a v spolupráci so zástupcom navrhovateľa spoločnosti Kalamár s.r.o., Partizánska 2996, 962 05 Hriňová Vás pozývame na

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti „Zariadenie na recykláciu stavebného odpadu“, ktoré sa uskutoční dňa
13. 11. 2023 o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Istebnom, Istebné č.142, 027 53.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou Kalamár s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.