Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Rastislav Behro

poslanec

rastobehro@gmail.com

Jaroslav Labda

poslanec

jarolabdas@gmail.com

Bc. Renáta Pazúriková

poslankyňa

pazurikova.renata@gmail.com

Jozef Žúbor

poslanec

jozef.zubor1@gmail.com

Juraj Bednár

poslanec

jurajbednar7@gmail.com

Elena Prachárová

poslankyňa

pracharovaelena@gmail.com

Martin Zaťko

poslanec

Martin.Zatko1969@gmail.com

Ing. Tibor Belica

poslanec

tibor.belica@gmail.com

Marián Madera

poslanec

madera.marian@gmail.com

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 30. novembra 2022.