Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-L.Greguška

Zverejnené
6. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2023 − 22. februára 2023
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

06.02.2023

Greguška Lukáš, nar.: 27.02.2002

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  06.02.2023

Prílohy