Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Informácia o spustení štipendijnej schémy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo novú štipendijnú schému, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia. Spôsob prihlasovania do… Čítať viac

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 26.5.2022 (štvrtok) v čase od 7:30 do 13:30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: bytové domy č. 3,153,154, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ulica Hliny a Školská a súpisné čísla 235 a 260

Súťaž o Naj búdku Slovenska

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže o o Naj búdku Slovenska pre rok 2022. Všetky podrobné informácie sa dozviete na: Podmienky súťaže – OZ Malá Lehota Biele More

Deň Matiek

Mama, to krásne, sladké, čarovné slovo. Prvé slovo, ktoré vie vysloviť už hádam každý drobec… Mama, ktorá stojí vždy pri mne, ktorá mi podá pomocnú ruku, keď ju potrebujem… Mama, ktorá ma poteší, či mám na tvári úsmev a či slzu… Mama, ktorá má vždy pre mňa otvorené srdce… Mama, ktorú tak nesmierne milujem… a preto jej… Čítať viac

Čiastočná uzávierka cesty I/70 – Kraľovany

Slovenská správa ciest upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001 z dôvodu realizácie opravy poškodených mostných záverov. Termín uzávierky : 21. apríla –  01. júna 2022

Stavanie mája 2022

Rok sa s rokom stretol a my sme v Istebnom opäť mohli tak ako pred pandémiou, všetci spoločne privítať prichádzajúcu jar a postaviť pre všetky dievčatá z obce máj.  … jar je tu, tá ktorá do nás vlieva novú energiu, nový život, tráva má nádhernú zelenú farbu, vzduch je plný omamných vôní… V predvečer prvého mája naši hasiči spolu so… Čítať viac

Výzva na zaplatenie hrobových miest

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína, Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom. V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu… Čítať viac

Pozor na vypaľovanie!!!

Vážení občania. So stúpajúcimi teplotami a začínajúcim jarným počasím evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Väčšina požiarov bola spôsobená vypaľovaním suchých tráv a porastov bylín, kríkov a stromov. Hasičský a záchranný zbor Vás preto upozorňuje na nebezpečné vypaľovanie, ktoré spôsobuje množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobujú ekonomické, ekologické a spoločenské škody. Hasičský a záchranný… Čítať viac

Seniori – upozornenie na nové prípady podvodov

Seniori buďte opatrní! Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze, Žiada… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Registrácia elektronickou formou Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou, čím sa urýchlia administratívne procesy. Viac informácií : https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-ziadosti-o-docasne-utocisko-mozno-vyuzit-elektronicky-registracny-formular Finančná zbierka na pomoc Ukrajine Obec  Istebné a Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Istebnom na podporu  zmiernenia a utrpenia bojov  na Ukrajine, kde trpia nevinní ľudia a deti, vyhlasuje finančnú zbierku pomoci pre Ukrajinu. Objem materiálnej… Čítať viac

Pomôžte nám pomáhať aj v roku 2022

Nádácia Žilinského samosprávneho kraja pomáha rodinám a jednotlivcom v ťažkej životnej situácii spôsobenej ochorením, úmrtím živiteľa, stratou zamestnania a inými sociálnymi obmedzeniami. Poskytuje bezplatné poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Viac informácií na nadacia@zilinskazupa.sk a na t.č.: +421 948 386 342, +421 948911223

Štatistické zisťovanie

Na Slovensku bolo do zisťovanie pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Ide o zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 22. júla 2022 V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach… Čítať viac