Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

CESTY 2022

Ahojte priatelia všetkých Vás srdečne pozývame na 13. ročník Večera cestovateľov, ktorý bude plný cestovateľských zážitkov, pásiem filmov a fotografií, stretnutí s ľuďmi čo radi cestujú a chcú sa o to s Vami podeliť. Večer cestovateľov sa uskutoční v sobotu 10.12.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Istebnom. Tešíme sa na Vás!

Čistenie a kontrola komínov

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 05.12.2022 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov v našej obci s vydaním dokladu pre poistnú udalosť. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade prípadne na tel. čísle: 0903 885 802. Cena za bežné čistenie je 30€ aj s Revíznou správou a komínovým štítkom.

Mikulášska kvapka krvi

Slovenský Červený kríž a obec Istebné Vás srdečne pozývajú na Mikulášsku kvapku krvi dňa 8. decembra 2022 od 08:00 hod v Kultúrnom dome v Istebnom. Príďte si po sladkú odmenu!

Vykurovacia sezóna-odporúčania hasičov-usmernenie

Odporúčania hasičov k vykurovacej sezóne S prichádzajúcimi chladnými jesennými dňami začína obdobie vykurovacej sezóny. Tohtoročná vykurovacia sezóna však bude ovplyvnená aj hroziacou energetickou krízou. Preto Vám chceme pripomenúť naše odporúčania k vykurovacej sezóne, aby ste vykurovacie obdobie prežili v zdraví a spokojnosti aj vzhľadom na to, že obdobie vykurovacej sezóny je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet… Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Pomáhame dlžníkom

chceli by sme Vám v krátkosti predstaviť národný projekt ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“ (www.pomahamedlznikom.sk). Sme novootvorená poradňa Národného projektu (BDP) v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky. Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Ponúkame poradenstvo: Ekonomické – analýza dlhov… Čítať viac

Výzva na zaplatenie hrobových miest

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína, Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom. V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu… Čítať viac

Pozor na vypaľovanie!!!

Vážení občania. So stúpajúcimi teplotami a začínajúcim jarným počasím evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Väčšina požiarov bola spôsobená vypaľovaním suchých tráv a porastov bylín, kríkov a stromov. Hasičský a záchranný zbor Vás preto upozorňuje na nebezpečné vypaľovanie, ktoré spôsobuje množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobujú ekonomické, ekologické a spoločenské škody. Hasičský a záchranný… Čítať viac

Seniori – upozornenie na nové prípady podvodov

Seniori buďte opatrní! Seniori pozor! Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich… Čítať viac