Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 18.06.2021 od 07.00 hod. do odvolania

DNI DOBREJ SPRÁVY

Obec Istebné v spolupráci ECAV Istebné pozýva širokú verejnosť na koncert Miriam Kaiser Trio – spievajúce husle dňa 04.07.2021 o 17.00 hod v kultúrnom dome v Istebnom.

CYKLOTÚLAČKA

Obec Istebné Vás všetkých srdečne pozýva na 2. ročník rodinnej cyklotúlačky okolo Lysice spojenú s MDD, ktorá sa uskutoční dňa 3. júla 2021.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Naša obec si už od 01.01.2021 plní zákonnú povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (tzv. BRKO). Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky z kuchyne.  Tie je však možné vytriediť a ukladať do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácnosti. Najčastejším argumentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten sa však šíri tak či tak,… Čítať viac

Otvorenie fitness centra, detských ihrísk a multifunkčného ihriska

 DETSKÉ IHRISKÁV ISTEBNOM OTVORENÉ OD 3. MÁJA 2021 OZNAMUJEME ŠIROKEJ VEREJNOSTI, že od 3. mája 2021 sú v obci opäť otvorené detské ihriská dôležité je dodržiavať hygienické opatrenia vydané ústredným krízovým štábom a to: 1. Rodičia majú zabezpečiť medzi deťmi 2 metrové odstupy a minimálny fyzický kontakt. 2. Rodičia i deti musia mať rúška. 3. Rodičia sú povinní… Čítať viac

Centrum právnej pomoci Dolný Kubín

Centrum právnej pomoci v územnej pôsobnosti kancelárie Tvrdošín zriadilo konzultačné pracovisko v Dolnom Kubíne na  ulici Obrancov mieru č. 1769 (budova denného centra). V konzultačnom pracovisku budú prebiehať konzultácie 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod. Na konzultácie je nutné sa objednať telefonicky v call centre:… Čítať viac

Nový COVID automat

Dôležité opatrenia platné pre okres Dolný Kubín https://automat.gov.sk/dolny-kubin Covid automat-Signalizačný systém – od 17.05.2021 Uznesenie vlády SR č. 238 platné od 10.05.2021 Uznesenia vlády SR č. 225 platné od 03.05.2021 Uznesenie vlády SR č. 199 zo dňa 19.04.2021  UZNESENIE VLÁDY SR k návrhu aktualizácie mapy okresov a výnimiek zo zákazu vychádzania Nové rozdelenie okresov Ministerstvo… Čítať viac

Celoslovenské skríningové testovanie

Z usmernenia zasadania krízového štábu SR, epidemiológov SR a COVID automatu je naďalej odporúčané testovanie obyvateľstva. MOM Istebné bude testovať v PIATOK – 14.05.2021 12.00 – 18.00 hod. Čas na dezinfekciu a osobnú hygienu odberového tímu: od 15.00 – 15.45 hod Testovať sa môžu prísť občania v ľubovoľnom čase bez poradia. Je vhodné si telefonicky overiť stav ľudí pred… Čítať viac

Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ v obci Istebné

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Hlavný cieľ projektu: Obec Istebné je vlastníkom a prevádzkovateľom budovy obecného úradu s kultúrnym domom ktorého prevádzka je vzhľadom na vek a technický stav energeticky náročná. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy tj. znížiť spotrebu energie pri jej prevádzke. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva… Čítať viac