Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Zimná údržba-výzva občanom

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce Istebné, aby v čase vykonávania zimnej údržby odhŕňania snehu zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Majiteľov motorových vozidiel žiadame, aby svoje automobily parkovali vo svojich garážach, dvoroch a na vyhradených parkovacích miestach, nakoľko každoročne tvoria prekážku pri zimnej údržbe. Výzvu smerujeme k tomu, aby sa pri zimnej údržbe nevyskytli prípadné… Čítať viac

Obmedzenie stránkových hodín obecného úradu.

Milí občania, na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID-19 oznamujeme, že obecný úrad bude fungovať v obmedzenom režime. S účinnosťou od 29.11.2021 až do odvolania bude obecný úrad pre verejnosť otvorený nasledovne:  Pondelok:         nestránkový deň -zatvorené Utorok:              nestránkový deň -zatvorené Streda:              08.00 hod. – 11.00 hod. … Čítať viac

Vyhlásenie núdzového stavu – 25.11.2021

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021. Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Chráňme si zdravie.

Oznam stavebného úradu

vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID 19 a nariadenia vlastníka budovy Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny sú stránkové hodiny stavebného úradu do odvolania zrušené V prípade potreby komunikovať s referentami stavebného úradu elektronicky alebo telefonicky. Potrebné doklady ponechávať na obecných úradoch alebo u informátora budovy úradu práce. Ďakujeme za pochopenie S pozdravom Mgr. Mária Menšíková

Vykurovacia sezóna-odporúčania hasičov-usmernenie

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v období vykurovacej sezóny.

Možnosti testovania a vakcinácie v Dolnom Kubíne

Zoznam testovacích miest: MOM AG testy PCR testy DONsP, L.N.Jégeho Nemocničná 1944 Dolný Kubín Manipulačný poplatok 5,-€     objednanie: www.korona.gov.sk PO-PI: 7:00 – 15:30 SO-NE: 7:00-11:00 objednanie: www.korona.gov.sk PO-PI: 7:00 – 15:30SO-NE: 7:00-11:00 MHM Company   Ul.Športovcov 6   Dolný Kubín Poplatok 10,-€ PO-SO:   9:00-13:00 Poplatok 55,-€ PO-SO:   9:00-13:00 Váš Lekár  … Čítať viac

Preventívne protipožiarne prehliadky-poverenie na výkon – členmi DHZ-O Istebné

Starostka obce Istebné týmto poveruje členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Istebné na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci Istebné na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov„ Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti. V Istebnomm, 20.09.2021

Čistejšie ovzdušie

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva… Čítať viac

Ochrana rodinných domov, bytov a rekreačných objektov

Z dôvodu dovolenkového obdobia občanov a  výskytu krádeži vlámaním do bytov a rodinných domov v rámci KR PZ Žilina ale aj v služobnom obvode OR PZ v Dolnom Kubíne žiadame občanov o zvýšenú ostražitosť – uzamykanie brán,  garáží a nenechávanie voľne dostupných vecí, ktoré môžu byť predmetom krádeží vo dvoroch. Nepúšťajme do svojich domov a dvorov cudzích… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac