Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
25. októbra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2023 − 10. novembra 2023
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.10.2023

Jančo František, nar.: 14.06.1963

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Prílohy