Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-M.Gašpar

Zverejnené
26. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2023 − 11. mája 2023
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.04.2023

Gašpar Michal, nar.: 18.11.1983

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  26.04.2023

Prílohy