Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Istebné na základe zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

e-mailovú adresu  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30.septembra 2023

e-mail:        info@istebne.sk

Prílohy

Popis

     Obec Istebné na základe zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

e-mailovú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30.septembra 2023

e-mail:        info@istebne.sk

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.06.2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. , vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 30. septembra 2023

Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.