Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Istebné na základe čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

e-mailovú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  pre voľby do Európskeho parlamentu   konaných dňa 08. júna 2024

e-mail:        info@istebne.sk

Prílohy

Popis

          Obec Istebné na základe čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

e-mailovú adresu  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 08.júna 2024

e-mail:        info@istebne.sk

Prílohy

Popis

Podľa čl. 89 ods. 2 písme. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásil predseda vlády rozhodnutím zo dňa 9. februára 2024 voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na

sobotu 8. júna 2024