Domov / Samospráva / Obecné zastupiteľstvo / Zasadnutia OZ

Zasadnutia OZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Istebnom:

Zverejnené 15. novembra 2019.
Upravené 8. decembra 2019.