Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Istebné.

Aktuálne vyvesené

Oznámenie o doručovaní listovej zásielky-Zaťko Daniel

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Zaťko Daniel, bytom Istebné, doručenie zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Zverejnené 6.5.2021 - 13.5.2021

Oznámenie o uložení listovej zásielky-D.Svetlák

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Svetlák Daniel bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia

Zverejnené 26.4.2021 - 13.5.2021

Zvesené