Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 17.3.2023

Odberná lehota 4.4.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Kurišová Katarína, Istebné, 02753

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 13.2.2023

Odberná lehota 6.3.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Exekútor

Adresát Bíleková Kristína, 027 53 Istebné

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Kristína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 9.2.2023

Odberná lehota 28.2.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ BOGE

Adresát Lacko Miroslav, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lacko Miroslav bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 31.1.2023

Odberná lehota 20.2.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 23.1.2023

Odberná lehota 10.2.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Bíleková Kristína, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Kristína, bytom Istebné, doručenie listových zásielok a uloženie doručených listových zásielok č. OA521706574SK a SK055946439SK na Pošte v Istebnom. Listové zásielky si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 16.1.2023

Odberná lehota 3.2.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ súdny exekútor

Adresát Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 8.11.2022

Odberná lehota 28.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Exekútor

Adresát Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 28.10.2022

Odberná lehota 14.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Dôvera

Adresát Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotská Zdenka, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 14 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 27.10.2022

Odberná lehota 11.11.2022

Miesto uloženia Obecný úrad

Odosielateľ JUDr. jaromír Pavlík-súdny exekútor, Nám. A.Hlinku54, 034 01 Ružomberok

Adresát Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 20.10.2022

Odberná lehota 7.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Centrum právnej pomoci

Adresát Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 23.9.2022

Odberná lehota 12.10.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku č. OA402560437SK si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 19.9.2022

Odberná lehota 10.10.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.