Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné 027 53

3.5.2022

Dátum uloženia 3.5.2022

Odberná lehota 18.5.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Dôvera

Adresát Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Ivan Šlapka, 027 53

29.4.2022

Dátum uloženia 28.4.2022

Odberná lehota 17.5.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd Banská Bystrica-OA 429863808SK

Adresát Ivan Šlapka, 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Ivan Šlapka, 027 53 Istebné

29.4.2022

Dátum uloženia 29.4.2022

Odberná lehota 17.5.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd-OA 429863799SK

Adresát Ivan Šlapka, 027 53 Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, 027 53 Istebné

28.4.2022

Dátum uloženia 27.4.2022

Odberná lehota 13.5.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ JUDr. Jaromír Pavlík-súdny exekútor

Adresát Šlapka Ivan, 027 53 Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-J.Kotúľ

Kotúľ Juraj, Istebné 027 53

19.4.2022

Dátum uloženia 19.4.2022

Odberná lehota 7.5.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Exekútor

Adresát Kotúľ Juraj, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kotúľ Juraj, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné

23.3.2022

Dátum uloženia 23.3.2022

Odberná lehota 10.4.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Šlapka Ivan, Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné

22.3.2022

Dátum uloženia 22.3.2022

Odberná lehota 9.4.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné;

Odosielateľ Sociálna poisťovňa

Adresát Šlapka Ivan, Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-S.Pašková

Pašková Simona, Istebné

21.3.2022

Dátum uloženia 21.3.2022

Odberná lehota 5.4.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Grafton

Adresát Pašková Simona, Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Pašková Simona, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Janosdeaková

Janosdeaková Ivana

24.2.2022

Dátum uloženia 23.2.2022

Odberná lehota 14.3.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Ministerstvo dopravy

Adresát Janosdeaková Ivana

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné

24.2.2022

Dátum uloženia 24.2.2022

Odberná lehota 14.3.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Mestský úrad

Adresát Šlapka Ivan, Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.