Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení listovej zásielky – D.Zaťko

14.12.2021

ID

Dátum uloženia 14.12.2021

Odberná lehota 31.12.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Daniel Zaťko

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Zaťko Daniel, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I. Janosdeaková

14.12.2021

ID

Dátum uloženia 14.12.2021

Odberná lehota 31.12.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Ministerstvo dopravy

Adresát Ivana Janosdeaková

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeaková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – T. Bílek

29.11.2021

ID

Dátum uloženia 29.11.2021

Odberná lehota 16.12.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Bílek Tomáš

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bílek Tomáš bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-Kotúľ Juraj

25.11.2021

ID

Dátum uloženia 25.11.2021

Odberná lehota 13.12.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ

Adresát Kotúľ Juraj , Istebné

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Kotúľ Juraj, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J.Kotúľ

25.10.2021

ID

Dátum uloženia 25.10.2021

Odberná lehota 12.11.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ ORPZ

Adresát Kotúľ Juraj , Istebné

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kotúľ Juraj, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-R.Anyalaiová

22.10.2021

ID

Dátum uloženia 22.10.2021

Odberná lehota 8.11.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Anyalaiová Romana, Istebné

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Anyalaiová Romana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Bíleková

22.10.2021

ID

Dátum uloženia 22.10.2021

Odberná lehota 9.11.2021

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Bíleková Kristína, Istebné

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Kristína, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.