Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 31.7.2023

Odberná lehota 18.8.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Lacko Miroslav, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lacko Miroslav bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 27.7.2023

Odberná lehota 14.8.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Istbné

Odosielateľ Súdny exekútor, JUDr. Martin Píry, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina

Adresát Zaťko Daniel, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Zaťko Daniel bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných  hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 21.7.2023

Odberná lehota 8.8.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd Námestovo

Adresát Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotská Zdenka bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 14.7.2023

Odberná lehota 1.8.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Lehotský Rastislav, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotský Rastislav bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 10.7.2023

Odberná lehota 28.7.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Exekútor

Adresát Janosdeáková Ivana, 027 53 Istebné

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 4.7.2023

Odberná lehota 24.7.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresné riaditeľstvo PZ

Adresát Lehotský Rastislav, Istebné, 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotský Rastislav bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 12.6.2023

Odberná lehota 30.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ JUDr. M.Píry, súdny exekútor, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina

Adresát Daniel Zaťko, 027 53 Istebné

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Zaťko Daniel bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 7.6.2023

Odberná lehota 26.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ Okresné riaditeľstvo PZ Dolný Kubín, Bysterecká č. 5, 026 16 Dolný Kubín

Adresát Trnková Vanesa, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Trnková Vanesa bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do

18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 1.6.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ JUDr. Martin Píry-súdny exekútor, Framborská 3605/41, 010 01 Žilina

Adresát Kurišová Katarína, 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 31.5.2023

Odberná lehota 19.6.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ Okresný súd Žilina

Adresát Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Dátum uloženia 26.5.2023

Odberná lehota 12.6.2023

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Daňový úrad

Adresát Šlapka Peter, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.