Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Janosdeáková

Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

8.11.2022

Dátum uloženia 8.11.2022

Odberná lehota 28.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Exekútor

Adresát Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-Z.Lehotská

Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

28.10.2022

Dátum uloženia 28.10.2022

Odberná lehota 14.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Dôvera

Adresát Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotská Zdenka, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 14 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o doručovaní listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné 027 53

27.10.2022

Dátum uloženia 27.10.2022

Odberná lehota 11.11.2022

Miesto uloženia Obecný úrad

Odosielateľ JUDr. jaromír Pavlík-súdny exekútor, Nám. A.Hlinku54, 034 01 Ružomberok

Adresát Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-V.Paška

Paška Vladimír, Istebné 027 53

20.10.2022

Dátum uloženia 20.10.2022

Odberná lehota 7.11.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Centrum právnej pomoci

Adresát Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-V.Paška

Paška Vladimír, Istebné 027 53

23.9.2022

Dátum uloženia 23.9.2022

Odberná lehota 12.10.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Paška Vladimír, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku č. OA402560437SK si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-K.Kurišová

ID: OA429950952SK – Kurišová Katarína, Istebné 027 53

19.9.2022

Dátum uloženia 19.9.2022

Odberná lehota 10.10.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Okresný súd

Adresát Kurišová Katarína, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Kurišová Katarína, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I.Janosdeáková

Janosdeáková I. , Istebné 027 53

31.8.2022

Dátum uloženia 30.8.2022

Odberná lehota 19.9.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ ÚPSVaR

Adresát Janosdeáková I. , Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-D.Zaťko

Zaťko Daniel, Istebné 027 53

23.8.2022

Dátum uloženia 23.8.2022

Odberná lehota 11.9.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát Zaťko Daniel, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Zaťko Daniel, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – V.First

Ing. Václav First, Istebné 027 53

19.8.2022

Dátum uloženia 19.8.2022

Odberná lehota 3.9.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Dôvera

Adresát Ing. Václav First, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Ing. First Václav, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 15 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listových zásielok-I.Šlapka-120EX 282/22-16, 120EX 545/22-10

Šlapka Ivan, Istebné, 027 53

15.8.2022

Dátum uloženia 15.8.2022

Odberná lehota 2.9.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Istebné

Odosielateľ Exekútorský úrad Ružomberok, JUDr. Jaromír Pavlík-

Adresát Šlapka Ivan, Istebné, 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné doručenie listových zásielok a uloženie doručených listových zásielok na Obecnom úrade v Istebnom. Listové zásielky si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J.Bíleková

Bíleková Jana, Istebné, 027 53

4.7.2022

Dátum uloženia 4.7.2022

Odberná lehota 22.7.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ

Adresát Bíleková Jana, Istebné, 027 53

Prílohy

Popis

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Bíleková Jana (1977), bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Šlapka Ivan, Istebné 027 53

3.5.2022

Dátum uloženia 3.5.2022

Odberná lehota 18.5.2022

Miesto uloženia Pošta Istebné

Odosielateľ Dôvera

Adresát Šlapka Ivan, Istebné 027 53

Prílohy

Popis

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.