Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Istebné.

Stavanie mája 2020

Tak ako v mnohých obciach , aj v tej našej sa snažíme zachovávať ľudové zvyky a tradície. A aký by to bol mesiac Máj bez svojej ozdoby – krásneho, vysokého, stužkami vyzdobeného stromu? Aj tento rok ho napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej na území SR pandémie ochorenia COVID 19 postavili členovia DHZ Istebné.

Fašiangy 2020

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky.  Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to… Čítať viac

Čvachtačka

„ Otužuj a umrieš zdravý“ – týmto krédom sa riadia dobrovoľníci a milovníci studenej vody v Istebnom,  ktorí zorganizovali už po tretí rok, 1. februára 2020 „Čvachtačku“ v našej obci. Istebniansky potok a jeho ľadová voda sa páčila viacerým otužilcom, ktorí v nej suverénne na pár minút ochladili svoje telo. Dámy aj páni, dokonca i deti z našej obce, či zo susedných… Čítať viac

Deň obce

Oslavy dňa našej obce, sa podľa mienky väčšiny návštevníkov, vydarili na jednotku. Organizátori opäť siahli po netradičných umelcoch z Oravy a iných kútov Slovenska. Rezonovala tak v priamom prenose už tradične naša mládež zo Základnej školy s materskou školou a po prvý krát aj spanilá jazda po obci motokár, traktorov a retro motoriek. Popri tom sa na úspešných oslavách podieľali všetky… Čítať viac

Prišiel k nám Mikuláš

Rok sa s rokom zišiel a deti si priali, aby aj Mikuláš už prišiel… A veru že prišiel, lebo sľúbil. Stalo sa tak práve dnes 6.12.2018 pred kultúrnym domom v Istebnom. Krátko po príchode sa Mikuláš ujal prvej milej úlohy. Rozsvietil vianočný strom, ktorý sa rozžiaril stovkami drobných žiaroviek. S Mikulášom prišiel aj čert a… Čítať viac

Večer cestovateľov CESTY 2019

Termín podujatia: Sobota 30.11.2019 Začiatok o 17:00 Hod. Miesto: Sála Kultúrneho Domu – Istebné Program Podujatia: CYKLOTÚLAČKA pod Lysicou ……………………. 12 “      Palmar štúdio NA HORÁCH „ FUČÍ“…………………………………… 7“       Mária Fučelová  JAKUBOV ROK ………………………………………… 10″      Jakub Krška  HLAVA V OBLAKOCH, ARAROA………………….. 9“        Pavol Laštic  Tokaj na vine………………………………………………… Čítať viac

Cintorín a dom smútku

Cintorínske služby a poplatky Obec Istebné má uzatvorenú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Miroslavom Kovalčíkom, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín a to práce na pohrebisku vykonávané podľa požiadaviek obstarávateľa (obec a občania obce) a podľa dohody, t. j. výkop, zasypanie a prvotná úprava hrobov,… Čítať viac

Starostlivosť o seniorov

Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu – Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonicky (0910842462) alebo po osobnom stretnutí.

Nová tvár webstránky obce

Milí občania vítame vás na novej webstránke našej obce. Stránka slúži ako informačný spravodajca pre obyvateľov našej obce a na prezentáciu pre oblasť cestovného ruchu. Nájdete v nej tlačivá potrebné pre administratívu, informácie zo života obce, jednoducho všetko potrebné pre zefektívnenie komunikácie medzi obyvateľstvom a obecným úradom. Veríme, že svojimi postrehmi a nápadmi prispejete aj… Čítať viac