Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Súťaž o Naj búdku Slovenska

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže o o Naj búdku Slovenska pre rok 2022. Všetky podrobné informácie sa dozviete na: Podmienky súťaže – OZ Malá Lehota Biele More

Deň Matiek

Mama, to krásne, sladké, čarovné slovo. Prvé slovo, ktoré vie vysloviť už hádam každý drobec… Mama, ktorá stojí vždy pri mne, ktorá mi podá pomocnú ruku, keď ju potrebujem… Mama, ktorá ma poteší, či mám na tvári úsmev a či slzu… Mama, ktorá má vždy pre mňa otvorené srdce… Mama, ktorú tak nesmierne milujem… a preto jej… Čítať viac

Cintorín a dom smútku

Cintorínske služby a poplatky Obec Istebné má uzatvorenú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Miroslavom Kovalčíkom, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín a to práce na pohrebisku vykonávané podľa požiadaviek obstarávateľa (obec a občania obce) a podľa dohody, t. j. výkop, zasypanie a prvotná úprava hrobov,… Čítať viac

Starostlivosť o seniorov

Spišská katolícka charita ponúka sociálnu službu – Denný stacionár v Dome Charitas sv. Kamila v Žaškove. Otvorený je v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Bližšie informácie Vám poskytnú telefonicky (0910842462) alebo po osobnom stretnutí.

Nová tvár webstránky obce

Milí občania vítame vás na novej webstránke našej obce. Stránka slúži ako informačný spravodajca pre obyvateľov našej obce a na prezentáciu pre oblasť cestovného ruchu. Nájdete v nej tlačivá potrebné pre administratívu, informácie zo života obce, jednoducho všetko potrebné pre zefektívnenie komunikácie medzi obyvateľstvom a obecným úradom. Veríme, že svojimi postrehmi a nápadmi prispejete aj… Čítať viac