Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Istebné.

Informácia o možnosti liečby ochorenia COVID-19

Prilohu: „molnupiravir.pdf“ zobrazite kliknutím na https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=ce5d0bf643&I=0 Potvrďte prijatie a prečítanie oznamu kliknutím na: https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_o.jsp?F=ce5d0bf643

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Zimná údržba-výzva občanom

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce Istebné, aby v čase vykonávania zimnej údržby odhŕňania snehu zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Majiteľov motorových vozidiel žiadame, aby svoje automobily parkovali vo svojich garážach, dvoroch a na vyhradených parkovacích miestach, nakoľko každoročne tvoria prekážku pri zimnej údržbe. Výzvu smerujeme k tomu, aby sa pri zimnej údržbe nevyskytli prípadné… Čítať viac

Obmedzenie stránkových hodín obecného úradu.

Milí občania, na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID-19 oznamujeme, že obecný úrad bude fungovať v obmedzenom režime. S účinnosťou od 29.11.2021 až do odvolania bude obecný úrad pre verejnosť otvorený nasledovne:  Pondelok:         nestránkový deň -zatvorené Utorok:              nestránkový deň -zatvorené Streda:              08.00 hod. – 11.00 hod. … Čítať viac

Vyhlásenie núdzového stavu – 25.11.2021

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021. Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Chráňme si zdravie.

Vykurovacia sezóna-odporúčania hasičov-usmernenie

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v období vykurovacej sezóny.

Možnosti testovania a vakcinácie v Dolnom Kubíne

Zoznam testovacích miest: MOM AG testy PCR testy DONsP, L.N.Jégeho Nemocničná 1944 Dolný Kubín Manipulačný poplatok 5,-€     objednanie: www.korona.gov.sk PO-PI: 7:00 – 15:30 SO-NE: 7:00-11:00 objednanie: www.korona.gov.sk PO-PI: 7:00 – 15:30SO-NE: 7:00-11:00 MHM Company   Ul.Športovcov 6   Dolný Kubín Poplatok 10,-€ PO-SO:   9:00-13:00 Poplatok 55,-€ PO-SO:   9:00-13:00 Váš Lekár  … Čítať viac

Preventívne protipožiarne prehliadky-poverenie na výkon – členmi DHZ-O Istebné

Starostka obce Istebné týmto poveruje členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Istebné na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci Istebné na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov„ Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti. V Istebnomm, 20.09.2021

Čistejšie ovzdušie

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva… Čítať viac