Verejná vyhláška-Územný plán regiónu Žilinského kraja-informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty