Preskočiť na obsah

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ,, Územný plán regiónu Žilinského kraja“