Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zdenka Lehotská

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2021 − 5. októbra 2021
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

21.09.2021

ZDENKA LEHOTSKÁ

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Prílohy