Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – I.Šlapka

Zverejnené
3. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2021 − 17. novembra 2021
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 03.11.2021 občanovi:

Ivan Šlapka, narodený 27.10.1980

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné 03.11.2021

Prílohy