Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bartošová N.

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

21.12.2022

Bartošová Nora, narodená 29.09.1965

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  21.12.2022

Prílohy