Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení TP – Ing. Pažítka Štefan

Zverejnené
8. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 08.12.2021 občanovi:

Ing. Pažítka Štefan, narodený 26.08.1967

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné 08.12.2021

Prílohy