Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Zverejnené
25. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy