VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zverejnené
31. mája 2013
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 5/2013

Prílohy