Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí