Preskočiť na obsah

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 31. decembra 2023
Kategória

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec povinnosť zverejňovať údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Prílohy