Verejná vyhláška-Hoval, s.r.o.-Oznámenie o začatí stavebného konania-Spevnené plochy a komunikácie

Zverejnené
14. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. februára 2023 − 1. marca 2023
Kategória

Prílohy