Rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 27. apríla 2023
Kategória

Prílohy