Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RO 1/2022

Prílohy