Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listových zásielok-I.Šlapka-120EX 282/22-16, 120EX 545/22-10

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 2. septembra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan bytom Istebné doručenie listových zásielok a uloženie doručených listových zásielok na Obecnom úrade v Istebnom. Listové zásielky si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 15. augusta 2022
Odberná lehota: 2. septembra 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: Exekútorský úrad Ružomberok, JUDr. Jaromír Pavlík-
Adresát: Šlapka Ivan, Istebné, 027 53

Prílohy