Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Z. Lehotská

Zverejnené
15. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
14. februára 2024 − 4. marca 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Lehotská Zdenka bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 14. februára 2024
Odberná lehota: 4. marca 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Intrum
Adresát: Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy