Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – V. Trnková

Zverejnené
7. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2023 − 26. júna 2023
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Trnková Vanesa bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do

18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 7. júna 2023
Odberná lehota: 26. júna 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: Okresné riaditeľstvo PZ Dolný Kubín, Bysterecká č. 5, 026 16 Dolný Kubín
Adresát: Trnková Vanesa, Istebné 027 53

Prílohy