Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-V.Paška

Zverejnené
30. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2023 − 17. apríla 2023
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Paška Vladimír bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 30. marca 2023
Odberná lehota: 17. apríla 2023
Miesto uloženia: pošta Istebné
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Adresát: Paška Vladimír, Istebné 02753

Prílohy