Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Šlapka

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 17. mája 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Šlapka Ivan, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 29. apríla 2022
Odberná lehota: 17. mája 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný súd-OA 429863799SK
Adresát: Ivan Šlapka, 027 53 Istebné

Prílohy