Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I. Janosdeaková

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeaková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 14. decembra 2021
Odberná lehota: 31. decembra 2021
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Ministerstvo dopravy
Adresát: Ivana Janosdeaková

Prílohy