Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – I.Janosdeáková

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 19. septembra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 30. augusta 2022
Odberná lehota: 19. septembra 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: ÚPSVaR
Adresát: Janosdeáková I. , Istebné 027 53

Prílohy