Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I.Janosdeaková

Zverejnené
24. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 14. marca 2022
Kategória

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Janosdeáková Ivana, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 23. februára 2022
Odberná lehota: 14. marca 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Ministerstvo dopravy
Adresát: Janosdeaková Ivana

Prílohy