Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-I. Janosdeáková

Zverejnené
25. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2024 − 12. apríla 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Janosdeáková Ivana bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 25. marca 2024
Odberná lehota: 12. apríla 2024
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Okresný úrad Žilina
Adresát: Janosdeáková Ivana, Istebné 027 53

Prílohy