Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Zaťko

Zverejnené
21. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2024 − 8. apríla 2024
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Zaťko Daniel bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Obecnom úrade v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 21. marca 2024
Odberná lehota: 8. apríla 2024
Miesto uloženia: Obecný úrad Istebné
Odosielateľ: JUDr. Martin Píry-súdny exekútor
Adresát: Zaťko Daniel, Istebné 027 53

Prílohy