Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné