Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
29. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2022 − 14. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/2

Prílohy

Súvisiace dokumenty