Preskočiť na obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Zverejnené
28. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2023 − 1. januára 2024
Kategória

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Prílohy