Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
6. októbra 2020
Kategória

Návrh VZN č. 1_2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2021/1

Prílohy