Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné