Preskočiť na obsah

38. ročník Memoriál Ondreja Dzubáka a 130. rokov založenia DHZ v Istebnom – Športovo spomienkový deň – 16. júl 2022

Zverejnené 17.7.2022.

Kategória

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov, chrániť životy a majetok obyvateľstva, sa úlohy hasičstva značne rozšírili. V súčasnosti zasahujú okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov a rodinných, či bytových domov. A aby toho nebolo málo, v neľahkých časoch koronakrízy, ktorá sa s nami zahráva už po dva roky, sa dobrovoľní hasiči  podieľali na dezinfekcii verejných priestorov a verejných budov, pomáhali pri testovaní obyvateľstva, roznášali rúška. Tiež sa vždy zapoja do pátracej akcie po nezvestných občanoch, vypomôžu brigádnicky v obci, či z toho veselšieho súdka postavia májku, zorganizujú fašiangy, alebo akcie pre deti. Kus práce a nespočetné hodiny vykázali aj pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice v našej obci. Myslím, že toto šľachetné poslanie našich hasičov je potrebné na danej úrovni aj podporovať.  Za ich prácu, a hlavne množstvo dobrovoľníckych hodín, im patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM! Pri 130. výročí založenia zboru boli ocenení nasledovní dobrovoľníci: Ferančík Ján, Ferančík Vladimír, Katreniak Miroslav a Lehotský Ondrej za dlhoročnú a obetavú prácu v organizácii;

Behro Rastislav (predseda DHZ) a Marián Kytas (veliteľ DHZ)  za pomoc pri zásahoch, zveľaďovaní hasičskej zbrojnice, prácu s mládežou a rozvoj obce,

Igor Zaťko, Matej Leško, Lenka Jurčíková, Patrik Jurčík a Tamara Ďurčíková za pomoc pri zveľaďovaní hasičskej zbrojnice, práce s mládežou a rozvoj obce,

Dzúrik Peter, Černický Roman a Kytas Ľubomír za pomoc pri zveľaďovaní hasičskej zbrojnice a rozvoj obce;

Veľmi významnou udalosťou v obci je konanie Memoriálu Ondreja Dzubáka, ktorého sa zúčastňujú aj okolité obce a hostia. V tomto roku je to už 38. ročník, v čom chceme i naďalej spoločne pokračovať. Z tohto ročnej súťaže si prvenstvo v kategórii mužov odniesol DHZ Liptovská Teplá, druhé miesto zostalo doma a tretie miesto zmiešaná skupina súťažiacich TSI.

V kategórii žien prvenstvo zožali Slovany a druhé miesto Turčiansky Ďur.

Naši najmenší-kategória Plameň, prvenstvo poputovalo do Rabče, druhé miesto Hruštín a tretie Záskalie.

Víťazom gratulujeme, všetkých zúčastnených pozývame na ďalší ročník memoriálu Ondreja Dzubáka a veríme, že takéto útoky hasičov budú prevádzané len a len súťažne a čo najmenej pri vážnych zásahoch v obciach.